Menu

Inscripcions i autoritzacions

Per formalitzar la inscripció caldrà que tota la documentació estigui omplerta correctament i degudament signada pels pares / tutors del menor.

Descarrega’t els formularis:

  • Full d’inscripció
  • Autoritzacions/ declaracions
  • Fitxa Mèdica
  • Full de pagament

Un cop omplerts els formularis els podreu fer arribar abans del 21 de setembre presencialment a l’Esportiu (C/ Capsavila, 8 de Torelló) o al e-mail: esportiutorello@hotmail.com